Frigör din kreativitet

Innovationsutveckling

Här kan du lära dig att skapa nya innovativa lösningar, koncept eller affärsidéer med hjälp av den heta innovationsmetoden Design Thinking, som används av företag som Google och Apple. Lär dig även hur du kan realisera idéer med projektledningsverktyget Scrum.

Kursen riktar sig till dig som är intresserad av nytänkande och innovation. Du kanske är entreprenör, chef eller projektledare och nyfiken på hur Design Thinking kan bidra till eftersträvat resultat. Kursen ger nya perspektiv på problemlösning, kreativitet och lärande.

Design Thinking är en kreativ metod för att lösa komplexa problem och utmaningar, som att ta fram nya produkter och tjänster, utveckla affärsidéer och affärsmodeller, eller att hitta nya och smartare arbetsrutiner.

Scrum är en projektmetodik som ursprungligen kommer från IT-branschen, men som blir allt vanligare inom alla områden. Scrum är en agil metod, vilket betyder att den är rörlig och bejakar förändringar på ett effektivt sätt.

Under kursen får du djupdyka i designtänkandets olika delar. Du får lära dig hur du tar fram en brief, idégenererar med visuella tekniker, skapar prototyper och planerar för realiserande. Målet är att du får med dig metoder och verktyg som lätt kan anpassas för din verksamhet och dina behov.

Målet är att du får med dig metoder och verktyg som du lätt kan anpassa för din verksamhet och dina behov. Inga förkunskaper behövs.

Kursinnehåll:
• Metoden Design Thinking (utifrån ”Stanford-modellen”).
• Projektledningsverktyget Scrum.
 Metakommunikation – metoder för att föregripa kommunikationssvårigheter.
• Samarbetsmodell för tvärdisciplinära team.
• Kreativa och visuella tekniker.
• Teoretiska genomgångar och praktiska övningar med Design Thinking och Scrum.

Kursledare: Monica H Sperens.
Kursen arrangeras på beställning.