Retorik i Almedalen


Almedalsretorikerna är  en ideell förening etablerad 2011 av fyra retorikkonsulter för att bedriva folkbildning i retorik.

Syftet är att ge allmänheten större medvetenhet om de retoriska verktygen, för att lättare förstå vad politikerna egentligen säger och möjligen menar.

Publika samtal under Almedalsveckan i Visby är den huvudsakliga verksamheten. Vi genomlyser partiledarens tal från kvällen innan.

Seminarierna brukar vara mycket välbesökta – och vi gläds extra över att se en del deltagare återkomma genom åren.

Almedalsretorikerna består av:
Monica H Sperens
Mimmi Toreheim
Elias Holm
Joakim Reimar Edvardsson
www.almedalsretorikerna.se

Välkommen att besöka våra seminarier under Politikerveckan 2019.

Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3, sal B 11

Kan kunskap i retorik skapa mer demokratisk aktivitet?
Söndag 30 juni kl 14.00–16.00.

Vad var det egentligen som sades igår? Ett retoriskt perspektiv på partiledartalet.
Måndag 1 juli kl 08.30–09.30.
Torsdag 4 juli kl 08.30–09.30.

Retorikens betydelse i partiledartalen.
Fredag 5 juli kl 14–16.