Talröststajlning

Rösten har vital betydelse för din personliga presentation och utstrålning.

Sättet att traktera rösten är ofta omedvetet och oförlöst. Några små justeringar kan ge stort positivt utfall i vardagen. Med justering menar jag (Monica): hållning, andning, klang, intensitet, satsmelodi. Inställningen är också jätteviktig. Attityden påverkar.

När du lärt dig att använda rösten bättre får du också större tillit till dig själv som talare. En positiv spiral kommer igång. Tillit föder mod, som genererar närvaro, som kan transformera talängslan till talglädje.

Förutom den individuella handledningen kommer deltagarna att jobba tillsammans i mindre grupper. Handfasta råd, stärkt självförtroende, mindre talängslan och vackrare röst kan förväntas.

Talröststajlning
Kursen hålls: Lördag 11 januari 2020, kl 10–17.
Kostnad: 2.360:-, inkl moms. Fika ingår.
Intresseanmälan: Du kan anmäla ditt intresse; så hör vi av oss längre fram.
Begränsat antal deltagare: Kursen hålls med en liten grupp.
Plats: Långa gatan 11 C, Djurgården. Begränsat antal deltagare.
Ledare: 
Monica H Sperens.
Du kan boka eller intresseanmäla dig här: