Almedalsretorikerna

En ideell förening etablerad 2012 av fyra retorikkonsulter, för att bedriva folkbildning i retorik.
    Syftet är att ge allmänheten större medvetenhet om de retoriska verktygen, och därigenom lättare förstå vad politikerna egentligen säger och möjligen menar.
    Publika samtal under Almedalsveckan i Visby är den huvudsakliga verksamheten.