Text

– produktion och analys.

Här är min kandidatuppsats i retorik, som handlar om banken Lehman Brothers konkurs 2008. Språkliga val studeras, analyseras och tolkas. En svensk affärstidning jämförs med en kinesisk nyhetsbyrå.
    Resultatet av studien visar att det underliggande syftet i bägge källorna är att återta lugn och kontroll. Den kinesiska nyhetsbyrån förväntar sig auktoritetstro och ställer sig på bankernas och staternas sida.
    Den svenska tidningen manar till försiktig vaksamhet och ställer sig på spararnas sida. (Länk till Krisen på Wall Street) 

Här är min magisteruppsats i retorik – en studie i varför metaforer fungerar eller inte fungerar, vad som gör dem mer eller mindre lyckade. Metaforiken i två muntliga framträdanden jämförs.
    Den ena källan är en nedskriven traditionell, poetisk berättelse från Kina, från ca 1027–771 f.v.t.
    Den andra är försvaret av den åtalade Johan af Donner i rättegången om stölden i Röda Korset och Cancerfonden. (Länk till Metafor – Tao) 

Här nedan finns min kandidatuppsats i svenska. Den behandlar nya sammansättningar med efterledet -bubbla, dvs. ord såsom finansbubbla, bostadsbubbla m.fl.